Ewangeliczny Związek Braterski w RP
Chrzest Siostry Janiny - www.ekch-ezbsosnowiec.pl

Chrzest Siostry Janiny

Chrzest Siostry Janiny Wiedyńskiej dnia 16.06.2019 r.

Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, Którego grzech został zakryty! Ps. 32;1