Ewangeliczny Związek Braterski w RP
Chrzest Wiary - www.ekch-ezbsosnowiec.pl

Chrzest Wiary

 

Chrzest Brata Waldemara, dnia 21.12.2019 r.

...należało zaś weselic się i radowac, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Ew. Łk. 15,32 

 

dsc00740_400_01 dsc00747_400

 


 

Chrzest Siostry Janiny Wiedyńskiej, dnia 16.06.2019 r.

Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, Którego grzech został zakryty! Ps. 32;1

 

1_400_01

 2_400_01

 Chrzest Brata Tomasza Baranka, dnia 30.04.2017 r.

Pan jest pastrzem moim ... Psalm 23,1

p1020588_400 p1020590_400


Chrzest Brata Mateusza Wuczyńskiego, dnia 30.04.2017 r.

,,Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny" Ew. Jana 3,16

p1020593_400 p1020597_400