Ewangeliczny Związek Braterski w RP
Bracia Usługujący - www.ekch-ezbsosnowiec.pl

Bracia Usługujący

 

,,(...) Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał; Cóż może mi uczynić człowiek?"

(Hebr. 13,6)

013leszek_400    

Prezbiter naszego Zboru