Ewangeliczny Związek Braterski w RP
Regulamin dot. ochrony danych osobowych - www.ekch-ezbsosnowiec.pl

Regulamin dot. ochrony danych osobowych


Regulamin dot. ochrony danych osobowych

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Rada Starszych Ewangelicznego Związku Braterskiego w Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Szczecinku, w dniu 10 maja 2018 r. podjęła uchwałę ws. wprowadzenia Regulaminu dot. ochrony danych osobowych członków Związku.

Inspektor Ochrony Danych

W nawiązaniu do powyższego, Rada informuje, iż funkcję Inspektora Ochrony Danych, pełni: Prezb. Łukasz Grygier, z którym można się kontaktować, pod numerem telefonu: 669 126 347.