Ewangeliczny Związek Braterski w RP
Ewangeliczny Związek Braterski w RP
- www.ekch-ezbsosnowiec.pl

 

Ewangeliczny Kościół Chrystusowy

Nabożeństwa odbywają się w kaplicy przy

ul. Sadowej 10;

41-219 Sosnowiec

Niedziela godz. 1000

Czwartek godz. 1700