Ewangeliczny Związek Braterski w RP
Listy Więźniów - www.ekch-ezbsosnowiec.pl

Listy Osadzonych

Tu znajdują się listy więźniów, którzy oddali swoje życie Jezusowi.

Myśli i Sentencje, spisywane przez "ludzi krat", nadsyłane są na adres redakcji Poselstwa Pokoju, za pośrednictwem Misjii w Więzieniu, prowadzonej przez poświęconych do tej Służby Kaznodziei Bożego Słowa, Ewangelicznego Zwiazku Braterskiego w RP.

"ŚWIATŁO W WIĘZIENIU”-DZIEJE APOSTOLSKIE 16,29

Jezus w Z-K

w sercach ludzi "wykluczonych" ze społeczeństwa.
Częstokroć są to osoby (dawni bandyci, z pierwszych stron gazet i telewizyjnych dzienników), którzy
prawomocnie skazani, już nigdy nie opuszczą Zakładów Karnych.


Brat Artur

„Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz” (Rzym. 10,9).
Przeczytaj cały list


Brat Wiesław

„Daj mi o świcie doznać łaski Twojej, bo Tobie ufam! Wskaż mi drogę, którą mam iść, bo ku Tobie podnoszę duszę moją!” (Psalm 143,8)
Przeczytaj cały list

 

Stałem się innym człowiekiem

...sięgam po Pismo Święte i modlę się do Pana...
Przeczytaj cały list

 

Nowe życie

życie moje zaczęło się odmieniać, nabierać barw.
Przeczytaj cały list

 

Chwała na Wysokościach

I dlatego już teraz muszę wzmacniać się w miłości Bożej, czytając codziennie Biblię. Bo to jest pokarm, który daje nam Stwórca
Przeczytaj cały list


Wiara, Nadzieja i Miłość

wąska droga, którą tak niewielu podąża, a na której odnajdujemy prawdziwe szczęście ... Jezus jest dobrotliwy, nie zazdrości, Jezus nie jest chełpliwy, nie nadyma się. Nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego
Przeczytaj cały list