Ewangeliczny Związek Braterski w RP
Informacje bieżące - www.ekch-ezbsosnowiec.pl

Informacje bieżące

Z radością podajemy do wiadomości, że Prezbiter Leszek Joachimiak został wybrany Radnym Rady Starszych Ewangelicznego Związku Braterskiego w RP. Wybór ten został zatwierdzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.