Ewangeliczny Związek Braterski w RP
Kazania SMS - www.ekch-ezbsosnowiec.pl

Kazania SMS


10 kwietnia 2021 r.

"Kto zważa na Słowo, znajduje szczęście, a kto ufa Panu, jest szczęśliwy." Prz. Sal. 16:20

Poprzez Moc Bożego Słowa powstały niebo i ziemia II Pt. 3:5 Wiemy, że na początku było Słowo, to Słowo było Bogiem Jan 1:1 Bóg od początku kierował ludźmi poprzez Słowo. To Słowu dali się prowadzić: Abraham, Józef, Mojżesz, innych znajdujemy Hebr.11 "Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bog dawnymi czasy do ojców przez proroków, u kresu dni przemówił przez Syna. On podtrzymuje wszystko SŁOWEM SWOJEJ MOCY" Hebr.1,1-3. Szczęście znaleźli ci, którzy są słuchaczami Słowa Bożego i strzegą go Luk. 11:28 To wszystko co Bóg powiedział w swoim SŁOWIE to wypełnił, to się wypełnia lub w przyszłości wypełni. Wiele słów dotyczących Izraela, innych narodów, sytuacji gospodarczych, żywiołowych i wiele innych.

W ostatnim czasie widać to wyraźnie np. w tym tygodniu wybuch wulkanu na Karaibach czego następstwem było to, że miejscowi ludzie w zasadzie skromnie żyjący, chcieli otrzymać schronienie na luksusowych z kilkoma tysiącami miejsc wycieczkowcach, otrzymali warunek muszą być dwa razy zaszczepieni przeciwko Covid, gdyż na statkach byli przeważnie bogaci Europejczycy, którzy wybrali się na kilkumiesięczne wycieczki chcą przeczekać rozwój Covid. Przewidziane przez Pana zakłócenia natury mają miejsce. W Europie w ubiegłym roku przybyło ponad 120 miliarderów, z drugiej strony wiele osób utraciło źródła utrzymania rodzin. Nie mogą pracować, płacić czynszu, "właściciele" galerii i innych budynków nie są w stanie spłacać olbrzymich kredytów, podobnie z hotelami, a także przewoźnikami, którzy maja leasingi. Bogu jesteśmy wdzięczni, że nie mamy długów, nasza linia jest w trudnym czasie, szczególnie teraz, mamy tylko 30 % pasażerów, dzieci nie jeżdżą, ludzie są wystraszeni. Jednak z tego co wiem z naszych wierzących nikt nie utracił pracy, staramy się pomagać tym, którzy tego potrzebują. Chcemy tez ufać Panu i być w nim szczęśliwymi. Mamy nadzieję, że nabożeństwa będą w maju.

03 kwietnia 2021 r.
Ewang. Łukasza 24
Niedziela pierwszy dzień tygodnia po sabacie normalny dla  Żydów dzień pracy. Niewiasty poszły do grobu i zadawały sobie pytanie "któż nam odwali kamień?" kiedy go zastały odwalony były zakłopotane, i tak bywa z nami, że rozmyślamy o kłopotach i nagle one bywają usunięte. Aniołowie przypomnieli im słowa Pana, który przepowiedział im swoje Zmartwychwstanie, niewiasty wspomniały te słowa uczniom, tym zaś wydawały sie jako baśnie. I teraz w tym trudnym czasie powinniśmy bazować na słowach Pana: "JESTEM z Wami po wszystkie dni aż do skończenia świata" Mt. 28:20 póty co końca świata nie widać, choć sytuacje, które przeżywamy nam o tym przypominają Mt. 24 .
Tego samego dnia dwóch uczniów Pańskich odchodzili od Jerozolimy gdzie mieli obiecane błogosławieństwa Boże do Emaus ok. 15km piechotą, inaczej biorąc poszli swoją drogą. Wzajemnie się pytali, a oczy ich były zasłonięte, że nie poznali tego, który sie do nich przybliżył i zapytał: "cóż to za rozmowy z sobą prowadzicie?", wtedy przystanęli przygnębieni. Oto i my pytamy się i prowadzimy rozmowy, jesteśmy przygnębieni nie znajdując rozwiązania na przyszłe dni, spodziewaliśmy się czegoś innego ze strony Boga, że będziemy mieć lepiej, a można by wymienić rożne kłopoty i zmartwienia, których nie widać końca. Lecz Pan chronił nas i pomagał w różnych okolicznościach i zachował przy życiu. Niektóre niewiasty wprawiły uczniów w zdumienie, ci poszli do grobu i zastali tak jak mówiły niewiasty. Wykład dla uczniów o CHRYSTUSIE od Mojżesza poprzez proroków i dalej we wszystkich pismach jak i dla nas żyjących u schyłku wieków, przekonuje nas o "prawdziwości nauki którą odebraliśmy.." Łuk. 1:4. Kiedy otworzyły sie ich oczy, było już za późno, PAN zniknął, za niedługo miał się ukazać im i pozostałym uczniom. Jednak wrócili do Jerozolimy, bo tam było ich miejsce. Podobnie z nami, jeśli podporządkujemy się Słowu możemy liczyć na obecność PANA JEZUSA CHRYSTUSA w naszym życiu prywatnym, rodzinnym i zborowym.

01 kwietnia 2021 r.
 
Od czasu wyprowadzenia Narodu Izraelskiego z Egiptu, Święto Paschy opisane w 12 rozdz. II Księgi Mojżeszowej było corocznie uroczyście obchodzone przez Żydów. Baranek bez skazy miał być spożywany podczas Wieczerzy jako Ofiara Paschalna, zaś krwią jego miały być oznaczone domy wiernych i posłusznych Panu ludzi chroniące rodziny przed śmiercią. I tak przez setki lat do czasu Dawida, który tysiąc lat przed Chrystusem opisał w Psalmie 22 słowa, które Chrystus wypowiedział na krzyżu oraz Jego śmierć "przebodli ręce i nogi moje.. między siebie dzielą szaty moje i o suknię moją los rzucają" Izajasz 700 lat przed Chrystusem pisał:" Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści doświadczony w cierpieniu, zraniony za występki nasze, starty za winy nasze. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze ...jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca."
Tak Nasz PAN JEZUS CHRYSTUS jest Barankiem Bożym; tak stwierdził Apostoł Jan w swojej Ewangelii 1:36
Najlepiej można zobaczyć ofiarę PANA JEZUSA zestawiając z wszystkich Ewangelii rozdziały mówiące o Jego męce i śmierci.
Piłat zlekceważył ostrzeżenie swojej zony "Nie wdawaj sie z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie przez niego wiele wycierpiałam" ostatecznie wypuścił Barabasza "Umył ręce przed ludem i rzekł: nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego, wasza to rzecz ...lud rzekł krew jego na nas i na dzieci nasze." To wręcz proszenie sie o śmierć dla wielu pokoleń Żydów, co też się działo, byli prześladowani, cierpieli. CHRYSTUS złożył ofiarę za wszystkich z różnych narodów, którzy przyjmą go jako swojego Zbawiciela. Izraelczycy spojrzą na tego, którego przebodli Zachariasz 12:10 Ofiara Jezusa złożona raz na zawsze.

27 marca 2021 r.
Drodzy w Chrystusie Panu!
W sytuacji jaka jest nadal nie możemy mieć nabożeństw, tym bardziej, że może być tylko 1 osoba na  20 m2.
Mając na uwadze powszechną dostępność do Telewizji polecamy wam nabożeństwa ewangelickie na programie 3TVP
28 Niedziela godzina 15.50, 2 kwietnia Wielki Piątek godz. 17.00, Niedziela Wielkanocna 4 kwietnia godzina 15.50 to nabożeństwo będzie z historycznego Kościoła Pokoju ze Świdnicy, który został zbudowany w ciągu roku z drewna słomy piasku i gliny gdyż taką zgodę wyraził Cesarz z dynastii Habsburgów, był go kościół obok Kościołów w Jaworze i Głogowie dostępny dla wierzących na obszarze kilkuset kilometrów kwadratowych, gdyż ponad 300 dotychczasowych Zborów zostało zlikwidowanych, a ich Domy Modlitwy przejęte przez katolików, więcej na ten temat na naszej stronie w zakładce ,,Kościoły Pokoju". Oczywiście zauważycie różnice, pastor jest ubrany w togę, a nawet w białą albę. Może być jakaś forma nabożeństwa różniąca się od naszej, jednak pieśni, modlitwy i Słowo Boże są zasadniczą częścią nabożeństwa. Patrząc na to co się dzieje można dostrzec wiele przekłamania np. w naszym powiecie bywa do 70 zakażeń dziennie, jednak wśród zmarłych w ostatnich tygodniach są tylko osoby, które miały inne choroby i ich wiek w naturalny sposób był czasem odejścia z tego świata. Oczywiście zmarły też osoby w kwiecie wieku, lecz i takie umierały bez Covid.
Proszę do mnie dzwonić w razie potrzeby lub  jakichkolwiek niejasności czy pytań. W Czwartek i sobotę będą następne SMS-y ze zwiastowaniem. "Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie; wszakże nie jako Ja chce, ale jako TY". Ta krótka lecz konkretna do zaistniałej sytuacji, ma nas uczyć tego, abyśmy nie forsowali na sile w swoim życiu ostatecznego rozwiązania mającego wpływ na dalszy ciąg różnych sytuacji. PAN mógł to zmienić "prosząc Ojca o dwanaście legionów aniołów, ale jakby wtedy wypełniły się Pisma, że tak się musi stac".Mat.26,36-56 Wszystko zależy od Boga.

20 marca 2021 r.
Wprawdzie Niedziela Palmowa przypada w tym roku 28 marca, chcemy o tym napisać tydzień szybciej, gdyż następne dwie  poświęcamy śmierci i Zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa.
Fakt wjazdu do Jerozolimy jest opisany we wszystkich czterech Ewangeliach Mateusz 21,1-11, Marek 11,1-11, Łukasz 19,28-40 i Jan 12,12-19 i w  bardzo ciekawy sposób uzupełniają się nawzajem. Kiedy przybliżyli się do Jerozolimy i przyszli do wioski Betfage czyli miejsce fig (leżała ona przy drodze z Jerycha do Jerozolimy, niedaleko Betanii gdzie Jezus chętnie przebywał w domu Marty Marii i Łazarza) dwóch poszło do wioski i miało przyprowadzić oślę, kiedy przyszli we wskazane miejsce zastali t a k  j a k  im powiedział. Zważmy na to, że co Jezus powiedział tak się stało, lecz też wypełnia i wypełniać będzie bo Jezus jest Prawdą. Jakże dzisiaj dzieje się inaczej ludzie mówi lecz nie w tym pokrycia, coraz więcej wizjonerów politycznych, ekonomicznych i niestety o zgrozo także w kręgu wierzących. Pewien pastor  powiedział, że Bóg mu dal wizję, że podczas tzw. marszu kobiet on zajmie ze swoimi zwolennikami miejsce przy chodniku, gdyż one będą padać na ulice, pokutować i nawracać się, tak się nie stało. Wiele innych wizjonerskich przewidzeń nie wypełniło się kiedy chodzi o Przyjście Pańskie lub też jak to mówią koniec świata.
Właściciele zapytali się "dlaczego odwiązujecie oślę? Pan go potrzebuje odpowiedzieli uczniowie Luk 19,33-34 Marek 11,3 mówi " i zaraz je tutaj z powrotem odeśle "
Jak to dobrze, że wierzący w Pana są rzetelnymi i jeśli coś potrzebują od innych pożyczyć to zapewniają, że oddadzą i tak czynią. Jezus był uznanym przez tych, którzy szli przed nim lub zanim za tego, który przychodzi w imieniu Pańskim .
To cała rzesza, która była obecna przy wskrzeszeniu Łazarza wyszła mu na spotkanie. Faryzeusze wiedzieli, że nic nie wskórają, dlatego też uknuli spisek, aby go zgładzić. W Jerozolimie znaleźli się jednak ludzie, którzy pragnęli Jezusa widzieć, co też wkrótce się stało.

13 marca 2021 r.
"Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż ON ma o was staranie" I Piotra 5,7 te słowa napisał Apostoł do rozproszonych po wielu prowincjach cesarstwa rzymskiego, wychodźców, których łączyło to, że byli WYBRANYMI przez Boga rozdz. 1,1
W dzisiejszych dniach kiedy liczby chorych są ogromne przy czym w powiecie szczecineckim liczba zachorowań sięga 70 na dzień, możemy Panu powierzyć naszą przyszłość. Wiadomo, że w ubiegłym roku zmarło 75 tysięcy więcej osób niż w 2019, jednakże 69 tysięcy miało inne choroby lub one były przyczyną tych zgonów,  z wielu powodów jak strachu przed szpitalem, niewykonywania planowych operacji i zabiegów. i innych komplikacji, z pozostałych nie doliczono się osób zmarłych z powodu grypy, gdyż takich w tym czasie rzekomo nie było.
Ponieważ są wzmożone kontrole, nie jesteśmy obecnie w stanie prowadzić nabożeństw do końca miesiąca, aby jeśli Bóg pozwoli i będziemy żyli móc się spotkać w okresie świątecznym. Jeśli miejscowi bracia i siostry chcą się  spotkać na modlitwie oddajemy to w ich decyzje.
Poza tym mamy inne troski w naszym życiu, które dopuszcza Bóg, doświadcza przy tym naszą wiarę, mając jednak wyjście z każdej troski, On w swoim Słowie wskazuje nam to wyraźnie " Zrzuć na Pana brzemię swoje A ON Cię podtrzyma... " Psalm 55 ,23  Bywają troski, które sami sobie powodujemy, przed tym nie czekając na Boga, aby wskazał nam co czynić. Aby z tego wyjść winniśmy przeprosić go uznając, że trudności ściągnęliśmy sami na siebie .( O kredytach było pisane uprzednio tam był błąd literowy i zamiast ponad 20.000 zł procentów na 30 lat przy kredycie 30.000 winno być na 10 lat, wprost rabunkowe propozycje). Czasami jednak trzeba np. na zakup okazyjnego mieszkania, a takie trafiają się głównie na wioskach nie daleko miast. Bezpieczny kredyt nie powinien przekroczyć 10 do 15  % miesięcznych przychodów )
Czynić należy tak, aby unikać kłopotów i trudności dbając także o zdrowie.
Nie musimy sami nosić naszych trosk i balastów, Pan Jezus czyni to dla nas

06 marca 2021 r.
"Oczekuj Pana, bądź dzielny, a on umocni twoje serce, oczekuj, więc Pana" Psalm 27,14 według  Biblii Gdańskiej. Jest bardzo ważne, abyśmy czekali na PANA w różnorakich sprawach życiowych  słuchając Jego głosu przez Biblię, a także przez ludzi, których posyła w odpowiednim czasie i rożne sytuacje. Niecierpliwość i szybkie decyzje mogą mieć nieodwracalnie tragiczne następstwa w naszym życiu. To, że Abram nie zaczekał na spełnienie się Bożych obietnic z 12 tego rozdziału I Księgi Mojżeszowej 12,2 oraz 15,4-6 gdzie była zawarta obietnica, że będzie miał potomstwo i za namową Saraj swojej żony wziął jako nałożnicę niewolnicę Hagar rozdział 16. Dopiero po przyjęciu od Boga  imienia Abraham 17,5 i nowego imienia dla swej żony. Po rocznym oczekiwaniu  21,2 obietnica spełniła się, urodził się Izaak. Natomiast pośpiech i narodziny Ismaela były powodem początku konfliktu, który istnieje nadal pomiędzy Izraelczykami i Arabami. Jeśli chcemy coś uczynić, aby przyspieszyć działanie Boga narażamy się na kłopoty. Zanim podejmiemy decyzje powinniśmy zaczekać na to co ma Pan do powiedzenia, jeśli nie mamy jasności nie wolno nam działać. Przykład: kredyty, które obiecuje jeden z banków zachęcając nas do wzięcia minimum 30,000 złotych na 10 lat przy stopie procentowej zapłacimy do tej sumy więcej jak 20.000 złotych, a może być i znacznie więcej do spłaty. Oczekuj na Pana i bądź dzielny, a wtedy On pokieruje sprawami tak, że nie będzie trzeba robić żadnych długów. Duch Boży mówi "nie" i podpowiada "czekaj na Pana!" powiedz jemu o tym co cię trapi, w czasach bezradności możemy łatwo dać się wciągnąć w przyspieszenie naszych życzeń i oczekiwań. Czekając na Pana nie tylko w sprawach materialnych, zaoszczędzimy sobie wiele cierpień i kłopotów. JEGO DZIECI mają radosne przeświadczenie, że Pan wypełni swoje obietnice. To On chce przede wszystkim umocnić nasze serce, które jest centrum naszej świadomości.
Dlatego oczekuj na Pana i bądź dzielny w tym czasie kiedy trzeba dokonywać wyborów.

27 luty 2021 r.
..."Choćby nawet  Pan poczynił otwory w sklepieniu niebieskim, to czy ta rzecz mogłaby się stać?"... II Król.7,2
 
Tą wypowiedzią adiutant królewski chciał podważyć Słowa Elizeusza z  pierwszego  wersetu, którymi ten zwrócił się do wygłodzonych mieszkańców Samarii "Słuchajcie słowa Pańskiego jutro o tym czasie ".. i przekładając to dalej będzie chleb dla tych, którzy go dawno nie jedli. Zamiast słowa otwory zarówno w Biblii Gdańskiej jak i tłumaczeniach niemieckich jest mowa o oknach w niebie, które miałby zrobić Pan. Tenże adiutant poprzez słowa zwątpienia w działanie Boga ukazuje swoją niewiarę. Czy nie jest to dla nas ostrzeżeniem przed niedowierzaniem Bogu, które dla tego rycerza skończyło się śmiercią w czym spełniło się słowo Elizeusza? Czasami są przed nami sprawy niemożliwe i nie wiemy jak je rozwiązać, wtedy jako Jego dzieci możemy powiedzieć "Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu " a sam Jezus wspiera nas swymi słowy
"Wszystko jest możliwe dla wierzącego " Luk. 9, 24 po czym 23. Dziecko Boże wie, że PAN mówi "..czy Wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na Was błogosławieństwa ponad miarę "Mal.3,10 Bóg zna nasze sytuacje życiowe, nie zostawia nas samych, są okna w niebie z nich otrzymamy pomoc kiedy jesteśmy bezsilni z powodu przygniatających nas trosk. Możemy spoglądać w duchowy sposób ku niebu i  korzystać z prawicy Pana, która odnosi zwycięstwo Psalm 118,16; w niej jest moc do pomocy w stosownej porze. Jeśli idziemy z Bożym planem, drogami zgodnymi z Jego Wolą mamy zapewnioną pomoc. Na tej drodze bywa zmiennie, jest radość, a także cierpienie, są doświadczenia, a także zwycięstwa. Bóg doświadcza naszą wiarę przez rożne sytuacje życiowe, abyśmy wiarę zachowali w różnych okolicznościach. My Jego nie chcemy zawieść, lecz spoglądać w niebo, a On sam otworzy okna niebieskie i da nam wszystko co niezbędne jest dla naszego życia. Jeśli PAN otwiera swoje okna to dzieje się coś dla dobra Jego dzieci ,a zatem korzystajmy z Bożych okien, które są otwarte.

20 luty 2021 r.
"Powierz Panu swoje sprawy, a wtedy ziszczą się twoje zamysły." Przyp. Salomona 16,3
 
Te słowa skierowane są do nas wierzących, którym Bóg powierzył różne zadania życiowe. Nasza siła jest jednak ograniczona z powodu słabości ciała w tym chorób, środków materialnych i finansowych oraz różnych sytuacji, z którymi jako ludzie nie możemy sobie sami dać rady. Te słowa skierowane są do matki, ojca, pracownika, właściciela firmy, urzędnika. Wierzących mających świadomość, że: "Nie samym chlebem żyje człowiek, ale k a ż d y m     s ł o w e m, które pochodzi z ust Bożych." Mat. 4,4 Opieranie się na Bożym Słowie i powierzaniu Panu swoich spraw życiowych w różnych dziedzinach, niektórych wskazanych wyżej i innych po części jeszcze nam nieznanych daje nam pewność Bożego zainteresowania naszymi sprawami. Bywa, że rano po przebudzenie jak lawina przez nasze myśli przewalają się sprawy i czynności, które musimy w tym dniu załatwić lub wykonać, czasami brakuje nam chęci do ich wypełnienia, lecz Bóg mówi przez słowo " Powierz Panu swoje sprawy...", ponieważ Bóg daje nam zadania do wykonania na co dzień, jednak nas samych nie obciąża nimi, lecz pomaga je wykonywać, używając do tego ludzi oraz różnych wydawałoby się przypadków życiowych, sytuacji, przez które nas prowadzi. Jeśli to zrozumiemy to wszystko co mamy do wykonania przyniesie rezultaty, które odciążą nasze życie. Spełnią się nasze zamysły mimo tego, że obciążały nas na początku dnia przytłaczające troski, które powodowały niepewność. Mamy świadomość, że Bóg jest obecny w naszym życiu i wie co będzie, i co akurat jest nam niezbędne. Eliaszowi Bóg podczas strasznej suszy dał do dyspozycji potok Kerit, a kiedy tenże wysechł, skierował go do wdowy w Sarepcie gdzie zatroszczył się o pożywienie dla Eliasza i wdowy z synem, którego uzdrowił z śmiertelnej choroby. Nieco później w chwili załamania Eliasza z powodu gróźb utraty życia, nie tylko dał posiłek, lecz ukazał mu się w cichym łagodnym powiewie oferując mu 7000 wierzących

13 luty 2021 r.
"Lecz kto mnie słucha, bezpiecznie mieszkać będzie i będzie wolny od strachu przed nieszczęściem"
Przyp. Salomona 1 ,33

Mało czasu poświęcamy słuchaniu SŁOWA BOŻEGO. Mimo tego ON jest naszym OJCEM a my JEGO dziećmi. Musimy się uciszyć w tym hałaśliwym świecie z jego tysiącami głosów. Ludźmi tego świata w większości rządzi niepokój, który przewala się w ich życiu "są jak wzburzone morze, które nie może się uspokoić... Izaj 57,20 i 21 tu Bóg stwierdza, że nie mają pokoju. Wierzący w Jego obecności czytając Jego słowo mają możliwość słyszenia cichego głosu przez, który wskazuje nam poznanie JEGO WOLI. Słuchanie Słowa Bożego jest wielkim przywilejem dzieci Bożych, wtenczas napełniamy się Bożym Pokojem, strach który paraliżuje ludzkie życie nie może nami rządzić. Nasz Bóg wie wszystko, Jego niepojęta miłość jest częścią dziedzictwa, które mamy w Chrystusie. Nasze posłuszeństwo jest dla Niego chwalebne zatem słuchajmy Jego Słowa, które dodaje nam siły i prowadzi w Bożym Pokoju każdego jednego dnia. W ciągu ostatnich miesięcy wiele niepokoju przewaliło się przez życie ludzi i jak widać, i słychać będzie się nadal to rozszerzać, na co nie mamy wpływu i mieć nie możemy, (popierać jednych lub drugich, protestować przeciwko czemu lub z kim pod rękę, przecież to co się dzieje jest opisane w Biblii i nakreślone wyraźnie Ewag. Mat. 24) jako biblijnie wierzący mamy Jego Słowo, które mówi "Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, JA WAM DAJĘ. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka". Pokój mamy poprzez słuchanie SŁOWA BOŻEGO, w życiu codziennym towarzyszy nam mimo tych hałaśliwych pełnych sprzeczności informacji, obietnic i prób panowania nad wszystkim, a to jest sprzeczne ze Słowem Bożym, gdyż jedynie w Jego Królestwie zapanuje pokój, porządek i wszystko dobre  czego ludzie nie mogli i nie mogą pojąć "Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują" I Korynt 2,19

Sobota, 06 luty 2021 r.
"DROGI PANA SĄ PROSTE, SPRAWIEDLIWI NIMI CHODZĄ, lecz bezbożni na nich upadają"  Ozeasza 14. 9b

Nigdzie w Biblii nie jest napisane, że w  życiu nas wierzących pójdzie nam łatwo i to jak się ono potoczy musi być już znane przez nas. Jasno jest nam wskazane, aby Jemu wierzyć i uczyć się według Jego słowa żyć i pewnie drogami Pana iść. Jezus mówi "Ja jestem światłością  świata: kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota" Jana 8.12

Jako wierzący mamy pewność, że drogi, którymi prowadzi nas Pan są właściwe. "Wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu, z tymi którzy Boga miłują..." Rzymian 8,28

Jeśli człowiek sprawiedliwy czyli usprawiedliwiony w Chrystusie to akceptuje wtedy pokój Boży będzie w jego sercu i ma świadomość, że kiedyś zrozumie to czego nie rozumiał  "Co czynie, ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz" Jana 13. 7

Człowiek wierzący, nie stara się omijać trudności i doświadczeń, lecz uważa je za środki wychowawcze Ojca Niebieskiego Hebr.12. 4-13. Bóg chce nas nauczyć, abyśmy wykonywali Jego Wolę. Pan nie prowadzi nas drogami na skróty, lecz przewodzi nam w drodze przez pustynie tego świata. Kiedy za nim idziemy mamy pewność Jego ochrony, oblicze Pana prowadzi nas do przodu mimo różnych niesprzyjających okoliczności i kłopotów. Jego łaska i obecność w życiu codziennym towarzyszy tym, którzy mają przekonanie, że Boże Słowo i wskazówki w nim zawarte prowadzą Jego dzieci. A Pan ma wspaniały plan, aby nas przez życie przeprowadzić i dać w nim wiele radości. Ponad wszystko mamy świadomość, że chodzenie drogą sprawiedliwych przyprowadzi nas do życia wiecznego, gdyż to On nasz PAN JEZUS drogo za nas zapłacił przez swoje cierpienia i śmierć. "Których powołał, tych usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił"

Dlatego: DROGI Pana są dla sprawiedliwych w Jezusie Chrystusie Panu Naszym.
Na drodze Pana upadli bezbożnicy tacy jak synowie Heliego, Saul, Judasz i inni to ku przestrodze.

Sobota, 30 stycznia 2021 r.
II Księga Królewska rozd. 19.  Gdy Hiskiasz usłyszał tak straszne groźby postąpił właściwie, wstąpił do Świątyni Pana. Wiedział, że przyszedł czas utrapienia, karcenia i zniewagi. Prorok Izajasz powiedział: nie bój się tych słów. Tak i my świadomi jesteśmy, że żyjemy w podobnym  czasie, każdego dnia kłamstwa, szyderstwa, zniewagi na ludzi starszych i mających poważne choroby przychodzą liczne związane z tym utrapienia, wielu innych utraciło dorobek życia lub tez życiowe perspektywy, podobnie jak było w przypadku oblężonego przez Asyryjczyków Jeruzalemu i jego mieszkańców. Zamieszanie, które powstało między narodami opisane od wersetu 7 do 13  wskazuje na chaos międzynarodowy, z którym mamy obecnie do czynienia. Oskarżający list, który zwracał się przeciwko wierzącym Hiskiasz zaniósł do świątyni i rozwinął przed Panem z prośbą o wybawienie wersety 14 do 19, podobnie jak list dłużny opisany w liście ap. Pawła do Kolosan 2,14, który zwracał się przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go przybiwszy go do krzyża. Oskarżenia przeciwko wierzącym zarówno Starego jak i Nowego Testamentu, i także przeciwko nam, żyjącym w czasie Kościoła, że nie mogą sobie poradzić ze złym, Bóg w ofierze swego Syna zwyciężył pokazując swoją moc w czasach Hiskiasza jak i z nami. Bóg słyszał o co modlił się Hiskiasz w. 20
Choć wróg chciał wierzących przestraszyć i przerazić porównaj z II Kronik 32.18 tak jak to bywa w złym czasie z nami zwycięstwo miało wkrótce przyjść z nieba. II Krol.19.35 do 37 tej samej nocy Bóg odpowiedział na modlitwy, anioł Pański pozbawił życia 185 tysięcy żołnierzy asyryjskich, Sancheryb ich król uciekł do Niniwy i w świątyni swojego boga Nisrocha poniósł śmierć z rąk swoich synów. PAN JEZUS mógł poprosić o 12 legionów aniołów tj 12 000 x 185 000 tj. 2 220 000 000 tyle ludzi nie zamieszkiwało wówczas na świecie, których potrafiłyby unicestwić legiony anielskie w obronie Syna Bożego. Nasz Pan z tego nie skorzystał ratując rodzaj ludzki od zatracenia i dając Zbawienie .

Sobota, 23 stycznia 2021 r.
"Na Panu, Bogu Izraela, polegał, tak że nie było po nim takiego jak on w gronie wszystkich królów judzkich, ani w gronie jego poprzedników. " II Krol.18,5 warto przeczytać cały 18 rozdział, a także 16, aby zobaczyć jakże innym człowiekiem był jego ojciec Achaz, tenże posunął się do tego, że jednego ze swoich synów oddał na spalenie. Źródła historyczne mówią, że tak samo chciał uczynić z Hiskiaszem, którego uratowała jego matka Abi. Czynił to co prawe w oczach Pana, wszystko tak jak czynił Dawid. Był przywiązany do Pana i nie odstępował od niego, przestrzegał przykazań. Toteż Pan był z nim i wszystko co przedsięwziął, wiodło mu się. Dla nas żyjących 2700 lat później, to jak nam się powodzi lub będzie działo zależy od nas samych. Prawość w oczach Bożych jest bardzo ważna, co wiąże się dalej z poleganiem na Bogu, gdyż to "Boska jego moc obdarowała nas  wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności." II Piotra 1,3 przywiązanie do Pana w tym pytanie się jego w modlitwie co czynić, aby się wiodło, słuchanie jego słowa także tego "Zaufaj Panu i czyn dobrze, mieszkaj w kraju i dbaj o wierność" Psalm 37,3 jest ważnym elementem powodzenia. Zaufanie Panu i czynienie dobra są bardzo ważne w celu osiągnięcia pokoju w sercu  i błogosławieństwa w życiu codziennym.
Wysłannik bezwzględnego króla asyryjskiego szydził " nie słuchajcie Hiskiasza niech nie doradza wam, aby polegać na Panu" zachęcał zawrzyjcie ze mną pokój, zabiorę was do ziemi podobnej do waszej, winorośl, figi, chleb, oliwa, miód, będziecie żyć, a nie umierać. Tylko nie słuchajcie Hiskiasza, gdy was zwodzi powiadając: Pan wyrwie nas. W bezczelny sposób porównał Pana Boga do bóstw  ustanowionych przez ludzi. Lud milczał, taki był rozkaz, nie dali sprowokować się złu. ZAUFALI Panu owoce tego zobaczymy w 19 rozdziale. Zaufajmy i my w tym trudnym Czasie Panu, który da nam to co obiecał.
brat Ludwik

Sobota, 16 stycznia 2021 r.
 
Mojżesz powiedział "Jeżeli znalazłem łaskę w oczach twoich, Panie, racz pójść, Panie, w pośrodku nas". II Mojż 34:9a
Jak wiemy z poprzedniego rozdziału Mojżesz chciał, aby oblicze Pana szło z Ludem Bożym i tak się stało, ponadto Pan obiecał prowadzić ich do odpoczynku lub według tłumaczenia niemieckiej Biblii Lutra do pokoju.
Jesteśmy świadomi tego, że jeśli Pan przewodzi w naszym życiu to poprowadzi nas dobrze przy czym pokój, który jest owocem Ducha Świętego Gal.5:22 jest w naszym zawsze wtedy, kiedy będziemy postępowali zgodnie z Wolą Bożą. To, że człowiek rzekomo sam siebie prowadzi, sam walczy o swoje czy też rodziny szczęście skutkuje tragicznymi, częstokroć nieodwracalnymi skutkami. Prorok Jeremiasz mówi "Wiem Panie, że droga człowieka nie od niego zależy i, że nikt gdy idzie sam, nie kieruje swoim krokiem Jer.10:23 Twoimi krokami kieruje Bóg lub diabeł.
Jakże dobrze jest wtedy kiedy Pan ma miejsce w naszych rodzinach, możemy w modlitwach prosić go o Jego przewodnictwo. Obecność Pana  w naszym życiu rodzinnym, osobistym i zborowym, jest bardzo ważna wtedy obietnica  "Pokój zostawiam wam, mój pokój daje wam" Jana 14:27 będzie realizowała się mimo tego co nas otacza i nas dotyka. Wstrząsające wiadomości, że 13 letni chłopak z niespełna 12 letnią dziewczyną za zgodą rodziców stanowili partnerstwo, które po półtora roku skończyło się zabójstwem. Ocena jednego z psychologów: to dobry chłopiec, lecz go to przerosło. Z drugiej strony ocena długoletniego fachowca jasno mówiącego o zaburzeniach. To jedna z wielu niepokojących wiadomości, które każdego dnia docierają do nas. Gdyby ludzie opierali się na Biblii do tej i podobnych tragedii by nie doszło. Dlatego ważne jest, abyśmy w swoim życiu cenili wskazówki Słowa Bożego i dali się prowadzić, aby nasze życie było udane i błogosławione przez Pana, który chce być w nim obecny "A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie". Wasz brat Ludwik

Wtork, 29 grudnia 2020 r. (NARODZENIE PAŃSKIE)
Ten uciążliwy dekret cesarski sprawił, że Józef zdobył się z Marią na daleką podróż i poszli Luk. 2:3 ponad 100 km z Nazaretu do Betlejem, przekaz Biblijny nie mówi nic o osiołku i  stajence, mało tego nic o żłobku, tylko o żłobie Luk. 2:7, 16 z narracji możemy przyjąć, że był to żłób jeden z wielu przeznaczonych dla stad pasterzy. Sytuacja awaryjna, trzeba było dziecię gdzieś położyć, z powodu podróży ludności nie było miejsca w gospodzie. Według dokładnych badań Jezus urodził się pomiędzy 8 a 6 rokiem przed naszą erą, ścisła data nie jest znana, 25 dzień grudnia wybrano za papieża Damazego w 376 roku naszej ery aby go przeciwstawić rzymskiemu świętu narodzin Słońca. Dla wierzących można symbolicznie przyjąć ten dzień, ponieważ zwiastuje o Narodzeniu Zbawiciela Chrystusa Pana, który został nazwany Synem Najwyższego Luk. 1:32 oraz Zbawicielem Mat.1:21
Nigdzie w Biblii  nie występuje słowo "Boże Narodzenie"
Jezus "który chociaż, był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu" Filipian 2:6 oraz dalej ponadto mówi o tym list do Hebrajczyków, a zatem nie było Bożego Narodzenia Hebr. 7:3 gdyż Bóg nie ma początku, nastąpiło wcielenia Syna Bożego Jezusa jako Zbawiciela i Pana co możemy przyjąć jako Pamiątkę Narodzenia Pańskiego.
I jeszcze jedno, o ile pasterze przyszli do żłobu to mędrcy za jakiś czas może dzień lub kilka przyszli już do domu Mat 2 :1 i 11, Józef jako dobry mąż prawdopodobnie wynajął jakiś dom w, którym zresztą nie byli długo, gdyż wkrótce udali się do Egiptu obawiając się Heroda, wrócili po jego śmierci w 4 tym roku przed nasza era, a wiec przebywali w Egipcie około 2 lata. Po czym nie poszli do Judei, gdyż panował tam syn Heroda Archelau. Wrócił Józef do Galilei do Nazaretu "aby się spełniło, co powiedziano przez proroków, iż Nazarejczykiem nazwany będzie" Mat 2:19-23.
Poeta napisał "mówisz, że Jezus narodził się w żłobie, pytanie jest czy Narodził się w Tobie"
I to jest prawdziwy sens Narodzenia Pańskiego.

Czwartek, 24 grudnia 2020 r.
Tak jak ,,stało" się dla Zachariasza tego czego się nie spodziewał (ukazał mu się anioł, który powiedział, żeby się nie bał, bo wysłuchana została jego modlitwa). Tak i my możemy być pewni co do wysłuchanych przez Boga naszych modlitw, gdyż ,,...potrafi  daleko więcej uczynić ponadto wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy" Efezjan 3,20. Na pewno mogliśmy się o tym wielokrotnie przekonać także w tym trudnym dla nas roku. W marcu myśleliśmy, że nie damy rady dalej prowadzić działalności  przewozowej przy czym maj i czerwiec były najtrudniejsze i nagle otrzymaliśmy propozycję, aby zostać operatorem transportu zbiorowego co łączy się z dopłatą ze strony województwa i starostwa. Ponadto wierzący z zagranicy  pomogli nam, mogliśmy prócz niezbędnych potrzeb zakupić nowe piece centralne go ogrzewania dla  Domów Zborowych w Szczecinku i Białogardzie, a także w Kołobrzegu zainstalowany został nowoczesny bojler. Z informacji przekazanych mi  dowiedziałem się, że niektórzy poprawili sobie warunki mieszkaniowe poprzez kupno lokali lub ich modernizacje i remonty. Inni przeszli zwycięsko przez choroby lub chorując otrzymywali Bożą pomoc w trudnych dniach. Mieliśmy śluby, chrzty, błogosławieństwa dzieci, nie było pogrzebów. Ograniczone były przyjazdy braci z zagranicy, lecz pomoc w postaci paczek głownie dla dzieci została nam dostarczona. Poprzez cztery  lokalne media i  Telewizje  zostało o tym poinformowane społeczeństwo, mogliśmy wspomóc dzieci poprzez PCPR, GMOPSy oraz zaprzyjaźnione organizacje. Także dzieci z naszych Zborów.
W wielu sytuacjach przekonaliśmy się, że ,,u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa " Łuk. 1,37
Podstawą naszą są słowa z Ewangelii Łukasz 2,1- 20 (które będziemy słyszeć podczas nabożeństw świątecznych). Pierwsze słowo: ,,stało się", oczywiście ten dekret był uciążliwy, z Nazaretu do Betlejem daleka droga, pismo mówi: ,,poszedł też i Józef" mimo trudności w drodze i braku miejsca na nocleg rodzi się Zbawiciel. Bóg znowu obraca zło w dobro.

Niedziela, 20 grudnia 2020 r.
Jako ludzie wierzący otrzymaliśmy ten przywilej ,,Abyś upewnił się o prawdziwości nauki, jaką odebrałeś". Ewang. Łukasza 1,4. Biblię wyjaśniamy tylko Biblią II Piotra 1,20, ludzkie interpretacje w historii poczyniły wiele szkód i zła. To co opisuje Łukasz w Ewangelii to się wydarzyło i dokonało, mało tego, zostało potwierdzone przez naocznych świadków i służących Słowem, ponadto dokładnie przebadane. Tak rozpoczyna się  Ewangelia według Łukasza, ponieważ w najbliższą niedzielę planujemy wyłożyć w części jej pierwszy rozdział, tylko dotkniemy tego tematu. A więc mamy tutaj osoby żyjące w konkretnym czasie na pewno Herod Wielki był wtedy Królem Judzkim, mamy Zachariasza kapłana i jego żonę Elżbietę ludzi nienagannych i sprawiedliwych w podeszłym wieku. Czy dla takich ludzi jeszcze cos może się stać prócz monotonii życia codziennego? Czy też nam znużonym tym wszystkim co się obecnie dzieje może jeszcze coś się stać? Owszem, wtedy kiedy Zachariasz sprawował służbę przed Bogiem ,,stało" się po pierwsze na niego padł los, aby wejść do Świątyni Pańskiej i złożyć ofiarę z kadzidła czyli modlitewna, przecież los mógł paść na kogoś innego .
Kiedy żyjemy w Bogu możemy być pewni, że On w odpowiedni sposób pokieruje naszym życiem, przekonamy się, że PAN nas potrzebuje do swojej służby i wielokrotnie w naszym życiu jeszcze stanie się to czego nawet nie oczekiwaliśmy. Zachariasz nie mógł przecież spodziewać się syna, choć zapewne znał dzieje Abrahama i jego syna Izaaka. To co  się ,,stało" jest potwierdzeniem tego, że ,,U Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa " Luk.1,37 oczywiście wtedy kiedy mieści się to w Bożych planach dla życia poszczególnych osób, rodzin, społeczności, a nawet całych narodów. Bogu wdzięczni jesteśmy za to, że tak wiele razy sprawił w naszym życiu osobistym jak i zborowym, że się ,,stało", w nim też nadzieję pokładamy, że nadal tak będzie. Wasz brat Ludwik

Niedziela, 13 grudnia 2020 r.
IZAJASZ proroczo wypowiada się o narodzeniu Pana w rozdziale 9, szczególnie w wersecie 5 ,,Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany...". Jako wierzący możemy korzystać z tego przywileju, gdyż przyjęliśmy go jako Zbawiciela, który narodził się dlatego, żeby zgładzić nasze grzechy, poprowadzić przez teraźniejszość i przeprowadzić do wieczności.
Zdajemy sobie sprawę w jakim czasie żyjemy, jeśli w nim budujemy na Biblii  to dobrze, że zwracamy uwagę na to, że przestrzeganie zasad czystości, higieny szczegółowo opisane jest  w III Księdze Mojżeszowej od 13 do 19 tego np. 19,28 mówi nam o zachowaniu się w razie śmierci zakazuje nacięć i nakłuwań na ciele. Naród Izraelski z czcią grzebał swoich zmarłych, niektóre ludu kananejskie ich spalały. Człowiek ma ,,wrócić do ziemi skąd został wzięty" I Mojz 3 ,19 ,,Duch zaś wraca do Boga, który go dał" Kaznodziei 12,7. To dzięki narodzeniu Pana możemy sięgnąć po Biblię i czerpać z niej nauki do naszego życia codziennego i to we wszystkich jego aspektach. Gdyby nie było Pana  nie mielibyśmy światła na wiele spraw i nasze rozeznanie i postępowanie nie mogło by być takie jakie mamy dzięki Panu Naszemu Jezusowi Chrystusowi. Dzięki niemu tez świat poznał prawdy, których nikt nie jest w stanie dać rodzajowi ludzkiemu. Wasz brat Ludwik.


Niedziela, 06 grudnia 2020 r.
O ile do pytania uczniów Pańskich z Ewang.Mat. 24,3 ,,Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata " możemy odnieść do całości wypowiedzi Pana w tym rozdziale i przez pryzmat listów Apostołów Pawła i Piotra z ich doskonałą wykładnią możemy wyraźnie zobaczyć, że musza się jeszcze wypełnić różne Biblijne proroctwa to czytając Objawienie Jana rozdz. 9 zauważymy, że w tym czasie wyginie ,,trzecia część ludzi " 9 ,15, a więc na dzień dzisiejszy to prawie 3 miliardy ludzi .O ile grypa hiszpanka zabrała około 20 milionów istnień ludzkich, a Covid 1,5 miliona , z tego na pewno więcej jak milion miało inne śmiertelne choroby, a znaczna liczba to osoby będące w latach w których trzeba się liczyć z odejściem z tego świata. Trochę inaczej postrzegamy rzeczywistość. 
Biorąc pod uwagę całość, jako wierzący mamy czuwać i być zawsze gotowi na powtórne Przyjście Pana.
W najbliższym czasie zajmiemy się jednak Jego pierwszym przyjściem. Jak pisze Apostoł w I Jana 4,9 ,,W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli " To cel Boga dla nas, życie wieczne, które osiągamy poprzez ofiarę Jego Syna za nas grzeszników. Aby to zrealizować Bóg przemawiał przez proroków , jakże dobitnie brzmi tekst z Ksiegi Micheasza 5,1" ,,Ale ty, Betlejemie Efrata najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. POCZATKI JEGO OD PRAWIEKU OD DNI ZAMIERZCHLYCH " Tak jest, zanim Chrystus przyszedł na ten świat był ze swoim Ojcem przy stworzeniu świata w 1 rozdziale Biblii brzmi w  wersecie 26 Słowo ,,uczyńmy" potem przez cały Stary Testamenty mamy objawienie się Boga w osobie  Chrystusa Pana tzw. Chrystofania, objawiał się: Jakubowi, Mojżeszowi, Jozuemy, Izajaszowi i innym dcn. brat Ludwik

Niedziela, 29 listopada 2020 r.
Jak mogliśmy się przekonać czytając Tesaloniczan 2 rozdział,  że nie mamy się dać bałamucić i nastraszyć, różnego rodzaju wyroczniom lub też literaturze, lecz bazować na Bożym Słowie, ono uczy nas "aby nie uchodziło to naszej uwadze, że u Pana jest jeden dzień jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem nas, bo nie chce aby ktokolwiek zginął, lecz chce ,aby wszyscy przyszli do upamiętania." II Piotra 3:8-9 można dalej czytać do wersetu 18-go i zobaczyć, że, "wzrost w łasce  i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa " w.  18 jest najważniejszy. PAMIETAJMY, ŻE MY ŻYJEMY W CZASIE OGRANICZONYM do mniej więcej 70 lub 80 lat Psalm 90 werset 10. Natomiast dla Boga istnieje tylko wieczność i dlatego jego "zegary" pracują inaczej. On jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki  Hebr. 13 ,8
Mamy oczekiwać Pana Naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa w każdym czasie. Kiedy przeczytamy II Tesal 3 rozdział zobaczymy, że Ap. Paweł chce aby w czasie oczekiwania na Pana wierzący nie zajmowali się niepotrzebnymi rzeczami. Nakazuje, aby nie jeść darmowego chleba, lecz pracować wersety 7-10, możemy zobaczyć że, Paweł trudnił się wytwarzaniem namiotów Dzieje Apostolskie 18, 2 -3 .On tez powiedział tam (rozdział 20.35) słowa Pana Jezusa, które nie są nigdzie zapisane. Możemy zatem przyjąć, że to co powiedział w swej ewangelii Jan rozdział 21,25 zostało tu mocno potwierdzone .
Wasz brat Ludwik

Niedziela, 22 listopada 2020 r.
 
Tekst nasz to II Tesaloniczan.
Jak już wiemy, że Chrystus nie tylko uwolnił nas z lęku przed śmiercią ,,A, że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą." Hebr.2 18 Wracając do tekstu wiemy, że jeszcze nie znalazł się taki przeciwnik, który podając się za Boga zasiadł by w Świątyni Bożej na jej miejscu znajduje się trzeci co do ważności dla muzułmanów po Mekce i Medynie Meczet Al-Aksa, "Moce nieprawości działają, jednak niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów, i wśród wszelkich podstępnych oszustw, wobec tych którzy maja zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić", a ostatecznie "PAN JEZUS go tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego" wersety 7-10. Mając na uwadze wszystko co się dzieje na pewno jesteśmy bliżej Przyjścia Pańskiego, za nim Ono nastąpi muszą uprzednio spełnić się biblijne proroctwa. Mamy trwać niewzruszenie i trzymać się przekazanej nauki. A sam PAN nasz JEZUS CHRYSTUS i BÓG, OJCIEC nasz, który nas umiłował i dał POCIESZENIE  W I E C Z N E i dobrą nadzieję z łaski. Niech pocieszy serca wasze i utwierdzi was we wszelkim dobrym uczynku i dobrym słowie " wersety 15-17. W tym niepewnym czasie możemy liczyć na Pana albowiem On "nogi swoich nabożnych ochrania " I Sam.2,9 a Wasz brat Ludwik

Niedziela, 15 listopada 2020 r.
 
Podstawą rozważania na niedzielę 15-go listopada są teksty: Ewang. Mateusza 24 ,3-8 ,oraz II Tesaloniczan rozdział 2 .W ubiegłym tygodniu pewien urzędnik na kierownic